Będzie mi miło za każdy zostawiony ślad po sobie w postaci komentarza:)

niedziela, 11 września 2016

Trójkolorowe wiszące kolczyki / Tricolor hanging earrings - TUTORIAL


Dziś pokażę Wam jak zrobić wiszące kolczyki z małymi koralikami w trzech kolorach. 

Today, I'll show how to make hanging earrings with small beads in three various colors. 

Potrzebujemy:
- po 60 koralików w trzech kolorach (ja użyłam perłowe koraliki TOHO)
- 30 szpilek jubilerskich
- 6 kołeczek
- 2 bigle
- narzędzia

You need:
- 60 beads in three different colour (each) (I use TOHO beads)
- 30 jewellery pins
- 6 rings
- pliers

1. Na szpilkę nałóż na przemian 6 koralików. Przytnij szpilkę. Zdejmij koraliki i następnie przygotuj sobie 29 szpilek takiej samej długości przycinające je do tej samej długości co pierwsza szpilka. Następnie nałóż ponownie na szpilkę, zawiń koniec szczypcami. 

1. Put alternately 6 beads on the jewellery pin. Cut surplus of  wire. Take off  beads and now, prepare 29 jewellery pins of the same lenght as the first pin. Apply again 6 beads on the jewellery pin and wrap the end of pin with pliers 2. Przygotuj w sumie 30 takich szpilek z koralikami, po 15 na jeden kolczyk. 

2. Prepare 30 the same jewellery pins with beads, each 15 on the one earring. 


3. Na każde kółeczko przełóż po 5 przygotowanych wcześniej szpilek. 

3. Put 5 prepared jewellery pins with beads on the each ring. 
 4. Połącz ze sobą trzy kółeczka ze szpilkami.

4. Connect three rings with jewellery pins.

 5. Ostatnie kółeczko zawieś na biglu.

5. Hang on the last ring a earring hook.


6. Kolczyk gotowy:) Powtórz to samo z drugim kolczykiem 

6. Earring is ready:) Repat the same with the second earring
10 komentarzy: